Početna

Pristupili ste sajtu Philip Morris Operations a.d. Niš (PMOP), na kome će biti pozicionirani dokumenti, sadržaji i informacije, koje se tiču korporativnog upravljanja, objave finansijskih i drugih izveštaja, bitnih događaja i sličnih akata, koje PMOP obelodanjuje akcionarima i drugim licima u skladu sa pozitivnim propisma Republike Srbije i opštim aktima PMOP-a.